Werkwijze

Telefonisch of per e-mail kan je een afspraak maken.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek probeer ik een beeld probeer te krijgen van de hulpvraag en jouw doelstellingen van psychotherapie. We bespreken de verwachtingen en wat ik kan bieden. Wanneer blijkt dat ik de aangewezen persoon ben om jou verder te begeleiden starten we de therapie op. Als dit niet het geval is kunnen we zoeken naar een gepaste doorverwijzing.

De basisgedachte is dat jij als cliënt de regie in handen hebt. De frequentie, de duur, het tempo en de aard van de begeleiding wordt dus onderling besproken. Je bent ook steeds vrij om de therapie te beëindigen.

Verdere traject

Tijdens dit traject bied ik allereerst veiligheid, vertrouwen, respect en empathie. Er is tijd en ruimte voor jouw verhaal. Ik kijk met een open en frisse blik naar het voor jou bekende en vanzelfsprekende. Als integratief psychotherapeut beheers ik een ruim scala aan kaders en technieken om een vruchtbare samenwerkingsrelatie te creëren. Zo begeleid ik je in bewustwording en de gewenste verandering op vlak van denken/cognitie, gedrag, emoties, relaties en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Ik bekijk je steeds als een uniek persoon en stem de begeleiding hierop af. Daardoor is geen enkel traject hetzelfde. Tijdens het therapeutisch traject stemmen we regelmatig af rond de therapiedoelen, het verloop van het proces en alles anders waar jij of ik nood aan hebt betreffende de therapie.

Als psychotherapeut in de interactionele vormgeving (IV), EMDR-therapeut (i.o.) en met mijn achtergrond als ergotherapeut bied ik ook werkvormen aan die buiten het kader van het puur verbale vallen. Meer specifiek EMDR-therapie, creatieve, ervarings- en lichaamsgerichte werkvormen.

Indien gewenst werk ik samen met de begeleidende arts, psychiater of andere hulpverleners.

Ik houd me in mijn werking aan de ethische code/deontologische gedragscode van het VVTIV. Meer uitleg vind je terug op hun website: www.vvtiv.be

Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog Psycholoog psycholoog

Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut Psychotherapeut psychotherapeut psychotherapeut

Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie Psychotherapie

Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar Rotselaar rotselaar

Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek Holsbeek holsbeek

Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven LeuvenLeuven Leuven Leuven

psycholoog psycholoog psycholoog psycholoog psycholoog psycholoog psycholoog psycholoo